اخبار استان آذربایجان شرقی

افتتاح پلی کلینیک تخصصی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشوردر تبریز با حضور معاون اول رئیس جمهور

پلی کلینیک تخصصی بهداشت و درمان صنعت نفت در تبریز با هدف ارائه خدمات پزشکی به خانواده صنعت نفت در شمالغرب کشور با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی، حبیب الله سمیع مدیر عامل بهداشت و درمان ص... ادامه متن

اقتصادی

بیانیه اولین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ۹ شهریور ۱۳۹۵،  تبریز

ما وزرای گردشگری و روسای هیاتهای نمایندگی کشورهای مجمع گفتگوی همکاری آسیا که با هدف توسعه گردشگری در آسیا و تقویت همکاریهای متقابل، در اولین وزرای گردشگری مجمع گفتگوی آسیا در تاریخ نهم شهریور ماه ۱۳۹۵ در شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، کشو... ادامه متن

مذهبی

بیانیه اولین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ۹ شهریور ۱۳۹۵،  تبریز

ما وزرای گردشگری و روسای هیاتهای نمایندگی کشورهای مجمع گفتگوی همکاری آسیا که با هدف توسعه گردشگری در آسیا و تقویت همکاریهای متقابل، در اولین وزرای گردشگری مجمع گفتگوی آسیا در تاریخ نهم شهریور ماه ۱۳۹۵ در شهر تبریز، استان آذربایجان شرقی، کشو... ادامه متن

ورزشی

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع " اعتدال روز " مجاز می باشد