اخبار استان آذربایجان شرقی

مراسم اختتامیه دوره آموزشی فوتبال فرزندان کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی برگزار شد

مراسم اختتامیه دوره آموزشی فوتبال فرزندان کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با حضور مدیر منطقه، مسئولین و کارکنان در محل تمرین مدرسه فوتبال منطقه آذربایجان شرقی برگزارگردید. ادامه متن

اقتصادی

بین الملل

فرهنگی

ورزشی

مراسم اختتامیه دوره آموزشی فوتبال فرزندان کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی برگزار شد

مراسم اختتامیه دوره آموزشی فوتبال فرزندان کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی برگزار شد

مراسم اختتامیه دوره آموزشی فوتبال فرزندان کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با حضور مدیر منطقه، مسئولین و کارکنان در محل تمری... ادامه متن

استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع " اعتدال روز " مجاز می باشد